RESEARCH


Journal Articles


 1. Liquidity Constraints, Interest Rates and Optimal Credit Subsidies, 2016, Boğaziçi Journal, 30 (2), (with Barchynai Kimsanova)
 2. Gelir ve Mutluluk (in Turkish), 2016, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71 (2), 375-400 (with Zeynep Çirkin)
 3. A Comparative Study of Turkey’s Output Gaps in the Recessions, 2015, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70 (2), 457 - 470 (with Harun Ozturkler)
 4. The Baby Boom, Baby Busts and the Role of Grandmothers in Childcare, 2014, Boğaziçi Journal, 28 (2), 33 - 48  (with Mehmet Y. Gürdal and Cüneyt Orman)
 5. Firm Taxation and the Endogenous Distribution of Markups, 2013, Economics Letters, 121 (3), 520-523 (with John T. Dalton)
 6. Costs of Low Productivity: Intensive and Extensive Margins, 2013, İktisat, İşletme ve Finans, 28 (329), 09-20
 7. Reputation and Learning: Japanese Car Exports to the United States, 2013, Japan and the World Economy, 25-26, 10 - 23  (with John T. Dalton)
 8. Religion, Income Inequality, and the Size of the Government, 2013, Economic Modelling, 30 (1), 225-234 (with Ceyhun Elgin, Mehmet Y. Gurdal and Cuneyt Orman)
 9. Financial Constraints and International Trade Patterns, 2012, Economic Modelling, 29 (6), 2222-2225
 10. An Experimental Analysis of Colonel Blotto Games Under Alternative Environments, 2012,  İktisat, İşletme ve Finans, 27 (312), 39-57 (with Yetkin Çınar) 
 11. Temsilde Adalet-Yönetimde İstikrar İkileminde Seçim Barajına Yönelik Senaryo Analizleri ve Optimal Baraj İçin Bir Model Önerisi (in Turkish), 2011, İktisat, İşletme ve Finans, 26 (302), 75-108 (with Yetkin Çınar) 
 12. Teknoloji, Piyasa Rekabeti ve Refah (in Turkish), 2010, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (4),111-122
 13. Export Insurance Policy When Exporting to Lesser-Known Markets, 2010, Sosyoekonomi, 2010-2, 99-114
 14. İhracatta Bölgesel Çeşitlendirme ve İstikrar (in Turkish), 2010, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (2), 29-57 (with Yetkin Çınar) 


Books & Book Chapters


 1. Ekonomi, Finans, İşletme için MATLAB Uygulamaları ve Etki Analizleri (in Turkish), 2017, Seçkin Yayınevi, Ankara (in progress)
 2. Unilateral Trade Liberalization and Welfare Analysis: Iceberg Trade Costs versus Tariffs, (book chapter in International Trade - On the Brink of Change), (2017) Edited by Anita Macek, ISBN 978-953-51-2912-7, Print ISBN 978-953-51-2911-0, Publisher: InTech.
 3. Kriz Göstergeleri ve Durum Analizi: Krize Ne Kadar Yak.n Ne Kadar Uzağız?, (in Turkish), (book chapter in İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi), 2015, ISBN:978-605-5145-54-5, Orion Kitabevi, Ankara (with Fatih Özatay and Harun Öztürkler)
 4. Firma İnovasyon Faaliyetleri ve Yüksek Katma Değerli İhraç Ürünlerinin Önemi: Türkiye Örneği, (in Turkish), (book chapter in Yaşam, Düşünce ve İnovasyon), 2015, ISBN: 978-975-01835-9-1, Mülkiyeliler Birliği Yayını, Ankara
 5. Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi, (in Turkish), 2013, ISBN: 978-975-95878-8-8, TTGV, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara
 6. Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi, Turkish Economic Association, (eds. With Fahriye Öztürk), (in Turkish), 2012, ISBN: 978-975-8958-11-5, İmaj Press, Ankara.
 7. Mevcut Seçim Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Sayısal Analizer ve Politika Önerileri (in Turkish), 2011, ISBN: 978-9944-927-49-9, Tepav No.58, Mattek Press, Ankara
 8. Essays in International Economics, 2010, ISBN: 978-975-8752-92-8, İmaj Press, Ankara


WORKING PAPERS:


 1. Income, Trade Barrirers and International Trade


GRANTS AND SUPPORTED RESEARCH:


 1. 2017 Mevcut Seçim Sistemimizin Değiştirilen Parametreler ile Analizi (in Turkish) supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey)(completed)
 2. 2016-2017 Kayıt Dışı Ekonomi: Kuramsal Çerçeve, Türkiye Analizi ve Alternatif Politika Önerisi, (in Turkish), supported by Machinery and Accessories Exporters’ Association, (completed)
 3. 2016 Hazır Beton Sektörü Analizi (in Turkish) supported by Türkiye Hazır Beton Birliği (Turkish Ready Mixed Concrete Association)(completed)
 4. 2015 – 2016 Türkiye’deki Girişimcilik ve Yenilik Desteklerinin Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaşması Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (in Turkish) supported by TTGV (Technology Development Foundation of Turkey) and Ministry of Science, Industry and Technology (in progress)
 5. 2014-2015 Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi (in Turkish) supported by Ministery of Economy (completed)
 6. 2014-2015 Türkiye Çimento Sektörü Rekabetçilik Analizi (in Turkish) supported by Turkish Competition Authority (completed)
 7. 2014-2015 Seçim sistemleri Analizleri: Demokratikleşme Paketi ve Sandalye Dağıtım Mekanizmaları supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey)(completed)
 8. 2014 Güney Ege Bölgesi Yenilik Göstergeleri (in Turkish) supported by TTGV (Technology Development Foundation of Turkey)(completed)
 9. 2013-2014 Otomotiv Sektörü için Ürün Bazında En Uygun İhracat Pazarlarının Belirlenmesi (in Turkish) supported by Uludağ Exporters Assosication (completed)
 10. 2013 Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi (in Turkish) supported by TTGV (Technology Development Foundation of Turkey)(completed)
 11. 2012-2014 Taxes on Firms, Exports and Competitiveness supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) (completed)
 12. 2012-2013 How Turkish Provinces Can Be Connected More? A Gravity Model for the Calculation of Trade Potentials Across Provinces in Turkey supported by The World Bank (completed)
 13. 2012-2013 Türkiye için Finansal Baskı Endeksi Oluşturulması supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey)(completed)
 14. 2012-2013 Financial Constraints, Export and Policy Implications supported by Scientific Research Projects Office, Ankara University (completed)
 15. 2010-2011 Mevcut Seçim Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Sayısal Analizer ve Politika Önerileri (in Turkish) supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey)(completed)
 16. 2010-2011 Türkiye’de 2002-2011 Döneminde İhracat Yapısının İncelenmesi: İstikrar(sızlık), Rekabet Gücü ve Çeşitlendirme (in Turkish) supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (completed)
 17. 2010-2011 An Experimental Analysis of Colonel Blotto Games: Decision Making under Alternative Environments supported by Foundation of Mulkiyeliler Association (completed)