RESEARCH


Journal Articles


 1. The Effects of Technological Development on the Labor Share of National Income, 2019, Economic Modelling, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.07.015 (with Özgür Ergül)
 2. İttifaklı Seçim Sistemi ve Sandalye Dağıtım Mekanizmalarının Temsilde Adalet Açısından Sayısal Analizi: Türkiye Örneği (in Turkish), 2018, Turkish Studies Economics-Finance-Politics, Spring 2018, 99-124, (with Yetkin Çınar and Seyfullah Yürük)
 3. NAFTA’nın Meksika Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: Sentetik Kontrol Metot Yaklaşımı (in Turkish), 2017, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 22 (3) 915-926, (with Aslı Dolu)
 4. The Effects of International Financial Integration on Output and Consumption Volatilities in Developing Countries, 2017, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72 (2), 445 - 466 (with Özgür Ergül)
 5. Liquidity Constraints, Interest Rates and Optimal Credit Subsidies, 2016, Boğaziçi Journal, 30 (2), 1-9 (with Barchynai Kimsanova)
 6. Gelir ve Mutluluk (in Turkish), 2016, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71 (2), 375-400 (with Zeynep Çirkin)
 7. A Comparative Study of Turkey’s Output Gaps in the Recessions, 2015, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70 (2), 457 - 470 (with Harun Öztürkler)
 8. The Baby Boom, Baby Busts and the Role of Grandmothers in Childcare, 2014, Boğaziçi Journal, 28 (2), 33 - 48  (with Mehmet Y. Gürdal and Cüneyt Orman)
 9. Firm Taxation and the Endogenous Distribution of Markups, 2013, Economics Letters, 121 (3), 520-523 (with John T. Dalton)
 10. Costs of Low Productivity: Intensive and Extensive Margins, 2013, İktisat, İşletme ve Finans, 28 (329), 09-20
 11. Reputation and Learning: Japanese Car Exports to the United States, 2013, Japan and the World Economy, 25-26, 10 - 23  (with John T. Dalton)
 12. Religion, Income Inequality, and the Size of the Government, 2013, Economic Modelling, 30 (1), 225-234 (with Ceyhun Elgin, Mehmet Y. Gurdal and Cuneyt Orman)
 13. Financial Constraints and International Trade Patterns, 2012, Economic Modelling, 29 (6), 2222-2225
 14. An Experimental Analysis of Colonel Blotto Games Under Alternative Environments, 2012,  İktisat, İşletme ve Finans, 27 (312), 39-57 (with Yetkin Çınar) 
 15. Temsilde Adalet-Yönetimde İstikrar İkileminde Seçim Barajına Yönelik Senaryo Analizleri ve Optimal Baraj İçin Bir Model Önerisi (in Turkish), 2011, İktisat, İşletme ve Finans, 26 (302), 75-108 (with Yetkin Çınar) 
 16. Teknoloji, Piyasa Rekabeti ve Refah (in Turkish), 2010, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (4),111-122
 17. Export Insurance Policy When Exporting to Lesser-Known Markets, 2010, Sosyoekonomi, 2010-2, 99-114
 18. İhracatta Bölgesel Çeşitlendirme ve İstikrar (in Turkish), 2010, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (2), 29-57 (with Yetkin Çınar) 


Books & Book Chapters


 1. Uluslararası Ticaret Modellerinde Emek Arzının İçselleştirilmesi?, Turkish Economic Association, (in Turkish), (book chapter in Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar), 2019, ISBN:978-975-8958-22-1, İmaj Press, Ankara.
 2. Statistics: Growing Data Sets and Growing Demand for Statictics (editor), 2018, ISBN: 978-1-78984-396-5, Print ISBN: 978-1-78984-395-8. Publisher: InTech.
 3. Introductory Chapter: Statistics (Statistics: Growing Data Sets and Growing Demand for Statistics (book chapter), 2018, ISBN: 978-1-78984-396-5, Print ISBN: 978-1-78984-395-8. Publisher: InTech.
 4. Ekonomi, Finans ve İşletme için MATLAB Uygulamaları ve Etki Analizleri (2nd Edition) (in Turkish), 2018, ISBN: 978-975-02-4640-1, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 5. Ekonomi, Finans ve İşletme için MATLAB Uygulamaları ve Etki Analizleri (in Turkish), 2017, ISBN: 978-975-02-4224-3, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 6. Unilateral Trade Liberalization and Welfare Analysis: Iceberg Trade Costs versus Tariffs, (book chapter in International Trade - On the Brink of Change), (2017) Edited by Anita Macek, ISBN 978-953-51-2912-7, Print ISBN 978-953-51-2911-0, Publisher: InTech.
 7. Kriz Göstergeleri ve Durum Analizi: Krize Ne Kadar Yak.n Ne Kadar Uzağız?, (in Turkish), (book chapter in İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi), 2015, ISBN:978-605-5145-54-5, Orion Kitabevi, Ankara (with Fatih Özatay and Harun Öztürkler)
 8. Firma İnovasyon Faaliyetleri ve Yüksek Katma Değerli İhraç Ürünlerinin Önemi: Türkiye Örneği, (in Turkish), (book chapter in Yaşam, Düşünce ve İnovasyon), 2015, ISBN: 978-975-01835-9-1, Mülkiyeliler Birliği Yayını, Ankara
 9. Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi, (in Turkish), 2013, ISBN: 978-975-95878-8-8, TTGV, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara
 10. Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi, Turkish Economic Association, (eds. With Fahriye Öztürk), (in Turkish), 2012, ISBN: 978-975-8958-11-5, İmaj Press, Ankara.
 11. Mevcut Seçim Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Sayısal Analizer ve Politika Önerileri (in Turkish), 2011, ISBN: 978-9944-927-49-9, Tepav No.58, Mattek Press, Ankara
 12. Essays in International Economics, 2010, ISBN: 978-975-8752-92-8, İmaj Press, Ankara


Other Publications


 1. Makine Öğrenimi ve Ekonomi (in Turkish), 2019, ISSN:1309-9418, İktisat ve Toplum, Sayı 100.
 2. Keynesyen ve Samuelson Modellerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması (In Turkish), 2017, ISSN: 2147-9550, Figes İleri Mühendislik ve ArGe Teknolojileri Dergisi, Sayı 15.                                                                               

Working Papers


 1. Income, Trade Barrirers and International Trade


Policy Notes & Books on Electoral Systems


 1. 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi Sonuçlarının Sayısal Analizi (in Turkish), July 2018, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 
 2. 24 Haziran Seçimleri için Meclis Aritmetiği Simülasyonları ve Bölgesel Rekabet Haritaları (in Turkish), June 2018, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 
 3. Seçim İttifakları ile TBMM’de 4 Değil, 6 Parti Olacak (in Turkish), May 2018, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar)
 4. Güncel Oy Oranlarına Göre İttifak Senaryoları: İttifaklar İttifakları mı Zorluyor? (in Turkish), April 2018, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 
 5. 21 Şubat 2018’de Teklif Edilen “İttifaklı d’Hondt” Sistemine göre Seçim Simülasyonları (in Turkish), March 2018, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 
 6. Yeni Anayasal Sistemde Seçim Sistemleri Simülasyonları (in Turkish), Mayıs 2017, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 
 7. Alternatif Hükümet Sistemlerinde Yürütmenin Gücü ile Hak ve Özgürlük Ortamı İlişkisinin Analizi (in Turkish), Temmuz 2015, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 
 8. Sandalye Dağıtım Mekanizmasının Temsilde Adalet Açısından İhmal Edilen Önemi (in Turkish), Temmuz 2015, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 
 9. Milletvekillerinin illere dağılımı daha adil olabilir (in Turkish), Nisan 2015, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 
 10. Demokratikleşme Paketindeki Önerilerle Karşılaştırmalı Alternatif Seçim Sistemi Simülasyonları (in Turkish), Nisan 2014, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 
 11. Başkanlık, Yarı Başkanlık da Parlamenter Sistem: Sisteme Verilecek İsim mi, Yoksa Sistemin Tasarımı ve İşleyişi mi Daha Önemli? (in Turkish), Kasım 2012, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 
 12. Mevcut Seçim Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Sayısal Analizer ve Politika Önerileri (in Turkish), Eylül 2011, ISBN: 978-9944-927-49-9, Tepav No.58, Mattek Press, Ankara (with Yetkin Çınar) 
 13. Seçim Barajını “Yönetimde İstikrarı Azaltmayan" Bir Seviyeye Düşürmek Mümkün mü? (in Turkish), Mart 2011, TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (with Yetkin Çınar) 


 Grants and Supported Reserach


 1. 2019 Stratejik Modelleme ve Simülasyonlarla Etki Analizi, (in Turkish), supported by Türkiye Kömür İşletmeleri (completed)
 2. 2018-2019 Computational General Equilibrium Modeling, (in Turkish), supported by PwC, (completed)
 3. 2018 Katma Değer Vergisi Etkinlik ve İstisna-Teşvik Analizleri, (in Turkish), supported by Republic of Turkey, Ministry of Treasury and Finance (completed)
 4. 2018 Türkiye’de Yemek Kartı Sektörü için Optimal Komisyon Oranının Belirlenmesi, (in Turkish), supported by SODEXO (completed)
 5. 2018 Makine ve Alt Sektörleri için Kayıt Dışı Ekonomi Hesaplaması, (in Turkish), supported by Machinery and Accessories Exporters’ Association (completed)
 6. 2018 İttifaklı Seçim Sisteminin Analizi ve 24 Haziran Seçimleri için Projeksiyonlar (in Turkish) supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (completed)
 7. 2017 Mevcut Seçim Sistemimizin Değiştirilen Parametreler ile Analizi (in Turkish) supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey)(completed)
 8. 2016-2017 Kayıt Dışı Ekonomi: Kuramsal Çerçeve, Türkiye Analizi ve Alternatif Politika Önerisi, (in Turkish), supported by Machinery and Accessories Exporters’ Association, (completed)
 9. 2016 Hazır Beton Sektörü Analizi (in Turkish) supported by Türkiye Hazır Beton Birliği (Turkish Ready Mixed Concrete Association)(completed)
 10. 2015 – 2016 Türkiye’deki Girişimcilik ve Yenilik Desteklerinin Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaşması Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (in Turkish) supported by TTGV (Technology Development Foundation of Turkey) and Ministry of Science, Industry and Technology (in progress)
 11. 2014-2015 Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi (in Turkish) supported by Ministery of Economy (completed)
 12. 2014-2015 Türkiye Çimento Sektörü Rekabetçilik Analizi (in Turkish) supported by Turkish Competition Authority (completed)
 13. 2014-2015 Seçim sistemleri Analizleri: Demokratikleşme Paketi ve Sandalye Dağıtım Mekanizmaları supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey)(completed)
 14. 2014 Güney Ege Bölgesi Yenilik Göstergeleri (in Turkish) supported by TTGV (Technology Development Foundation of Turkey)(completed)
 15. 2013-2014 Otomotiv Sektörü için Ürün Bazında En Uygun İhracat Pazarlarının Belirlenmesi (in Turkish) supported by Uludağ Exporters Assosication (completed)
 16. 2013 Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi (in Turkish) supported by TTGV (Technology Development Foundation of Turkey)(completed)
 17. 2012-2014 Taxes on Firms, Exports and Competitiveness supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) (completed)
 18. 2012-2013 How Turkish Provinces Can Be Connected More? A Gravity Model for the Calculation of Trade Potentials Across Provinces in Turkey supported by The World Bank (completed)
 19. 2012-2013 Türkiye için Finansal Baskı Endeksi Oluşturulması supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey)(completed)
 20. 2012-2013 Financial Constraints, Export and Policy Implications supported by Scientific Research Projects Office, Ankara University (completed)
 21. 2010-2011 Mevcut Seçim Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Sayısal Analizer ve Politika Önerileri (in Turkish) supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey)(completed)
 22. 2010-2011 Türkiye’de 2002-2011 Döneminde İhracat Yapısının İncelenmesi: İstikrar(sızlık), Rekabet Gücü ve Çeşitlendirme (in Turkish) supported by TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey) (completed)
 23. 2010-2011 An Experimental Analysis of Colonel Blotto Games: Decision Making under Alternative Environments supported by Foundation of Mulkiyeliler Association (completed)